Indkaldelse til generalforsamling

Randers Bridgeklub af 1933

 

Generalforsamling

Mandag d. 18. april 2016 kl. 18:30 i Fritidscentret

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Benny Bang
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 / 775

 1. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 4. april
 2. Valg af formand for 1 år. Benny Bang modtager ikke genvalg.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for 2 år er Bent Dalstrup og Finn Sørensen begge modtager genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen modtager genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Anker Rousing der modtager genvalg.
 2. Eventuelt.

Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2015/2016.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 75,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til kasser Finn Sørensen .

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

 

Husk også tilmelding til sæson 2016/2017 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer eller vent til girokort som udsendes sammen med Klub Nyt.

Formandens beretning

Formandens beretning ved generalforsamlingen torsdag d. 9. april 2015

 

Medlemsnedgang

Da der var flere på mandagsholdet som stoppede af flere årsager blev dette hold kraftigt skåret ned men det positive var et grundet størrelsen blev det rigtigt hyggeligt hvor Birte og Ole bød sig til med ostemadder og andre med forskellige kager indtil Helle tog over og bl.a. diskede op med den ene lækkerbisken efter den anden af forskellige typer kager.

Torsdagsholden var ikke så meget til den søde tand så det blev bare til nogle få gange – men lidt har også ret.

 

Undervisning af nye potentielle bridgespillere

Fra tidligere år har erfaringerne været at skulle undervises i næsten et helt år inden man kunne spille bridge gjorde at mange afholdt sig fra at lære spillet. DBF har derfor udviklet et undervisningsmateriale som gør at man kan spille bridge efter bare 3 måneders undervisning. Undervisningsformen blev døbt LynBridge og da der til efterårets undervisning kun var 5 tilmeldte blev undervisningen aflyst blev det aftalt at Lars Bak skulle benytte denne kursusform til foråret 2015. Det viste sig at Lars Bak desværre grundet arbejde kunne undervise så bestyrelsen arrangerede hurtigt en fordeling af opgaverne så kursisterne ikke skulle skuffes på ny. Der var tilmeldte 12 kursister men kun 8 dukkede op så vi besluttede at fuldføre undervisningen og ud fra tilbagemeldingerne fra kursisterne har det været en succes som vi vil gentage til efteråret 2015. Da det som ordet siger Lyn er kunstige meldinger skåret ned til nogle få som er en integreret den af et normalt meldeforløb såsom Stayman, Gerber, BWM og 2 klør åbning. Derfor vil vi arrangere et opfølgningskursus i foråret 2016 hvor man går i dybden med spilleteknik og modspil. Herved forventer vi at kunne fastholde og forhåbentlig øge medlemsantallet så vi kommer op på ca. 96 til 120 medlemmer.

 

De ny udklækkede bridgespillere vil fra efteråret 2015 komme til at spille om mandagen i en række for sig selv og når efterårets kursister så starter op i foråret 2016 vil de blive tillagt denne række.

Så må de ”gamle” tage godt i mod de nye.

 

Afvikling af årets turneringer

Da vi startede sæsonen var der balance i antal par begge spilleaftner op til 1 uge før start hvor der indløb besked om at et ny tilmeldt par om torsdagen ikke kunne starte grundet opstart på arbejdsmarkedet (det var en italiensk dame med herre) og om mandagen lykkedes det heller ikke at få ligningen til at gå op. Men til alt held fik Per halet 2 par op af hatten og vi undgik oversidderrunder i foråret dog måtte Per bruge forskellige vikarer om mandagen men det gjorde han med stor behændighed selvom det holdt hårdt nogle gange.

 

Turneringsformen ”Across over the field”

Denne type turneringsform er nok den sværeste at deltage i da alle bliver målt på samme spil så ens scorede point kan gå fra +100 til -100 i et enkelt spil. Så efter min mening bør vi kun benytte denne turneringsform hvor parrene ligger tæt i handicappoint ellers vil top og bund score være uforholdsmæssig store.

 

Juleafslutning

Den var som sædvanlig hyggelig med god mad, øl og nogle enkelte snapse.

Mandagsholdet viste sig at være i rigtig godt humør måske fordi Birte havde lavet en speciel sildemarinade så der blev både skålet på sønderjysk og sunget øl sange fra vores unge dage. Igen i år blev der rystet op med et par små anekdoter og så blev der ”tæsket” i kort jeg tror nok at det var bridge der blev spilletJ.

 

Viborg dyst

Vores årlige dyst med Viborg esserne blev afholdt og igen var der tæt løb om sejren. Især var det en dobling af en kontrakt som gjorde udfaldet med 1 point i vores favør. Sejren blev derfor kun med 3-2 men vi beholdt håneretten for endnu et år.

 

Selvom turneringerne i året har forløbet planmæssigt vil jeg gerne gentage følgende:

 

Når der afholdes turneringer er det kun turneringslederen der ene og alene bestemmer og kan svare på spørgsmål omkring afviklingen af turneringen. Dette vil jeg også forsøge fremadrettet at pointere forud for enhver turnering.

 

Det har ikke været muligt af få aftalt en fast spille weekend med Viborg esserne da de har flere der spiller divisionsturneringer der afholdes i samme periode som vores by dyst derfor kan vi kun arbejde på at oplyse datoen i så god tid som muligt.

 

Afslutning

Jeg vil gerne sende en tak til

 

 • alle medlemmerne for deres positive deltagelse i sæsonens turneringer det har været en fornøjelse at afvikle spilleaftnerne – tak skal alle have.
 • til alle der har bidraget til at bridgeaftnerne er blevet hyggelige vil jeg sige tusind tak.
 • til alle der har stillet sig til rådighed som substitutter selv med kort varsel skal også have en stor tak for deres hjælp til at vi undgår oversidderrunder.
 • til alle der har den fysiske formåen til at hjælpe med at rydde til side efter endt spilleaften /juleafslutning/Viborg dysten osv. – tak til jer.
 • Per, Jeg er imponeret over det arbejde du udfører for klubben – her kan jeg nævne din tilrettelæggelse af turneringerne, skaffe substitutter med kort varsel, blande kort (hvilket tager min. 1 time pr. serie på 32 spil) og ikke nok med det så har du minsandten også blandet kort til Kissers bridgeklub om mandagen og torsdagen – stort tak til dig er ikke nok i år skal der noget mere til for at vise at vi sætter stor pris på det du yder i klubben.
 • Til bestyrelsen vil jeg sige tak for samarbejdet i året løb også I har været med til at få årets arrangementer til at glide problemfritHenvendelse til dirigenten – formanden undskylder at indkaldelsen ikke er blevet ændret mht. ombytning af rækkefølgen på pkt. 3 + 4 som blev godkendt på sidste års generalforsamling. Udkastet til agendaen for 2016 er blevet rettet.09.04.2015formand
 • Benny Bang