Sommer Bridge

Hej alle.

Så er det tid til sommerbridge.

tilmelding til TL. Per Bak på:

TLF. 28745461 også gerne SMS.

Mail: pbak1961@gmail.com

Senest på spilledagen kl 12.

Vi spiller i :

 Fritidscentret Vestergade 15 8900 Randers c

Glæder mig til at se jer.

Venligst Per Bak

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Generalforsamling

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 18:30 i Fritidscentret

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Helle Christensen
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.Herunder en forklaring på evt. forskel på kontigent i Randers Bridgeklub og Kissers
 5. Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 / 775
 6. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 23/3-2017Bestyrelsen foreslår, at vi ikke sender brev ud mere, men ordner det via mail og betaling via bank eller mobilpay (vi sparer mange penge og tid)Bestyrelsen foreslår, at vi holder en samlet fælles julefrokost.
 7. Bestyrelsen foreslår, at vi i stedet for at spille mod Viborg arrangerer Randers Åbne Mesterskab i starten af september (handicap-turnering)
 8. Indkomne forslag pt:
 9. Valg af formand for 1 år. Helle Christensen modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 11. På valg for 2 år er Jesper Thorhauge og Inge Mikkelsen og begge modtager ikke genvalg.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen modtager genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Anker Rousing der modtager genvalg.
 13. Eventuelt.
 14. Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2015/2016.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 100,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til Bent Dalstrup (22858641)

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

Husk også tilmelding til sæson 2016/2017 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer eller på mobilepay inden start.

Indkaldelse til generalforsamling

Randers Bridgeklub af 1933

 

Generalforsamling

Mandag d. 18. april 2016 kl. 18:30 i Fritidscentret

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Benny Bang
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 / 775

 1. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 4. april
 2. Valg af formand for 1 år. Benny Bang modtager ikke genvalg.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for 2 år er Bent Dalstrup og Finn Sørensen begge modtager genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen modtager genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Anker Rousing der modtager genvalg.
 2. Eventuelt.

Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2015/2016.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 75,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til kasser Finn Sørensen .

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

 

Husk også tilmelding til sæson 2016/2017 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer eller vent til girokort som udsendes sammen med Klub Nyt.