Indkaldelse til generalforsamling

Randers Bridgeklub af 1933

 

Generalforsamling

Mandag d. 18. april 2016 kl. 18:30 i Fritidscentret

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
  2. Formandens beretning ved Benny Bang
  3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
  4. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 / 775

  1. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 4. april
  2. Valg af formand for 1 år. Benny Bang modtager ikke genvalg.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for 2 år er Bent Dalstrup og Finn Sørensen begge modtager genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen modtager genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Anker Rousing der modtager genvalg.
  2. Eventuelt.

Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2015/2016.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 75,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til kasser Finn Sørensen .

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

 

Husk også tilmelding til sæson 2016/2017 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer eller vent til girokort som udsendes sammen med Klub Nyt.