Hej alle.

Så er det tid til sommerbridge.

Alle Mandage i Maj Juni og August

tilmelding til TL. Per Bak på:

TLF. 28745461 også gerne SMS.

Mail: pbak1961@gmail.com

Senest på spilledagen kl 10.

Vi spiller i :

Fritidscentret Vestergade 15 8900 Randers c

Glæder mig til at se jer.

Venligst Per Bak

/

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Randers Bridgeklub af 1933

 

Generalforsamling

Mandag den 16/4 kl. 18:30 i Fritidscentret

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Helle Christensen
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 /
 6. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 2/4-2018
 7. Bestyrelsen ønsker en diskussion af, hvorvidt vi skal fastholde 2 spilledage om ugen, eller nøjes med 1 spilledag.
 8. Indkomne forslag pt:
 9. Valg af formand for 1 år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen – som modtager genvalg- og der skal vælges en revisorsuppleant.
 11. På valg for 2 år er Bent Dalstrup og Finn Sørensen og da John rejser meget er der valg af et bestyrelsesmedlem for1 år i stedet for ham.
 12. Eventuelt.
 13. Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2017/2018.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 100,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til Bent Dalstrup (22858641)

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

Husk også tilmelding til sæson 2018/2019 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer inden start. (se evt. klubnyt som udsendes på mail i august)

Sæsonen 2017/2018

Hej Alle

Jeg har nu skrevet alle dem op som jeg havde tilmeldinger på.

Blot se tilmeldinger til 2017/2018

Det kan være der er nogle jeg har glemt

eller nogle der skulle bruge sommeren til at finde ud af hvad de skulle.

Jeg hører meget gerne fra jer alle.

Skriv til pbak1961@gmail.com

Venligst Per Bak TL.

Dette tilbud er også for udefra kommende bridgespillere.

Som snakket om på generalforsamlingen: 

Nyt bridgetiltag i Randers Bridgeklub 

Randers Bridgeklub har fået et tilbud, vi ikke kan afslå!!!!

 En af vore mest rutinere spillere ( Tage Poulsen) har tilbudt at være manager i ”Team Topdown”.

Tage har talt med Morten Bilde (som han tidligere har undervist bl.a. sammen med Tom Nørgård, Johan Hammelev, Niels Mønsted, Jens Kofoed og Morten Rask Jensen) og Morten bifalder ideen om at afvikle et tilsvarende projekt som de var igennem. Morten vil meget gerne stille et meldesystem af passende sværhedsgrad til rådighed.

Projektet kræver min 16 spillere, som spiller sammen i en separat række mandag i Randers Bridgeklub. Handicapkravet er på max 30 og kan evt fraviges, hvis logikken taler for det.

Det er muligt, at projektet kun løber over en halv sæson.

 

Seneste bindende tilmelding er 1. august 2017 til Bent 22858641 eller

Mail: markedsgade2@gmail.com

Grunden til projektet skyldes at det generelt gælder, at de bedste klubber findes i universitetsbyerne. Disse klubber har de dygtigste spillere og tiltrækker ambitiøse spillere fra andre klubber. Dette har altid været et ’problem’ for Randers Bridgeklub, da byen ligger så tæt ved Århus. Når vores klub mister en topspiller falder niveauet i klubben naturligvis, og det bliver sværere for de øvrige medlemmer at dygtiggøre sig. En afgørende forudsætning for at blive bedre, er at spille med og mod spillere, som er bedre end en selv.

Vi glæder os til at høre fra Jer, og hvis I har spørgsmål vedr. meldesystemet og lign., er I meget velkomne til at ringe til Tage på tlf: 30268064/tage.poulsen@gmail.com

 

En ”kort” og venlig hilsen fra Randers Bridgeklub

Sommer Bridge

Hej alle.

Så er det tid til sommerbridge.

tilmelding til TL. Per Bak på:

TLF. 28745461 også gerne SMS.

Mail: pbak1961@gmail.com

Senest på spilledagen kl 12.

Vi spiller i :

 Fritidscentret Vestergade 15 8900 Randers c

Glæder mig til at se jer.

Venligst Per Bak

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Generalforsamling

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 18:30 i Fritidscentret

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Helle Christensen
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.Herunder en forklaring på evt. forskel på kontigent i Randers Bridgeklub og Kissers
 5. Primært medlem: kr. 750 / 975, sekundært medlem: kr. 550 / 775
 6. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 23/3-2017Bestyrelsen foreslår, at vi ikke sender brev ud mere, men ordner det via mail og betaling via bank eller mobilpay (vi sparer mange penge og tid)Bestyrelsen foreslår, at vi holder en samlet fælles julefrokost.
 7. Bestyrelsen foreslår, at vi i stedet for at spille mod Viborg arrangerer Randers Åbne Mesterskab i starten af september (handicap-turnering)
 8. Indkomne forslag pt:
 9. Valg af formand for 1 år. Helle Christensen modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 11. På valg for 2 år er Jesper Thorhauge og Inge Mikkelsen og begge modtager ikke genvalg.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Christian Rye Andersen modtager genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Anker Rousing der modtager genvalg.
 13. Eventuelt.
 14. Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2015/2016.

Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.

Tilmelding (kr. 100,- som betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i spillelokalet eller til Bent Dalstrup (22858641)

Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen så sæt kun kryds i Generalforsamling.

Husk også tilmelding til sæson 2016/2017 på fremlagte lister eller til turneringsleder:

Per Bak :   pbak1961@gmail.com

Tilmelding til næste sæson kan betales direkte på konto 9332-3155 606 710 med angivelse af medlemsnummer eller på mobilepay inden start.