Kategoriarkiv: Uncategorized

Generalforsamling 2019

Randers Bridgeklub af 1933
Generalforsamling
Torsdag d. 11. april 2019 kl. 18:30 i Fritidscentret
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Benny Bang
 3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 4. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 4/4 2019
 6. Valg af formand for 1 år. Benny Bang modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg for 2 år er Helle Christensen modtager genvalg og Nicoline Bak modtager genvalg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Chr. Rye Andersen der modtager
  genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Iversen der modtager genvalg.
 9. Eventuelt.
  Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen
  Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2018/2019.
  Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.
  Tilmelding (kr. 100,- betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i
  spillelokalet eller til kasser Finn Sørensen på bank konto nr. 9332 3155 606 710.
  Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.
  Husk også tilmelding til sæson 2019/2020 på fremlagte lister eller til Kasserer Finn Sørensen.

Sæsonen 2018/2019

Hej Alle

Jeg har nu skrevet alle dem op som jeg havde tilmeldinger på.

Blot se tilmeldinger til 2018/2019

Det kan være der er nogle jeg har glemt

eller nogle der skulle bruge sommeren til at finde ud af hvad de skulle.

Jeg hører meget gerne fra jer alle.

Skriv til pbak1961@gmail.com

Venligst Per Bak TL.