Generalforsamling 2019

Randers Bridgeklub af 1933
Generalforsamling
Torsdag d. 11. april 2019 kl. 18:30 i Fritidscentret
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Gaaei
 2. Formandens beretning ved Benny Bang
 3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 4. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Finn Sørensen
 5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest d. 4/4 2019
 6. Valg af formand for 1 år. Benny Bang modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg for 2 år er Helle Christensen modtager genvalg og Nicoline Bak modtager genvalg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg som revisor er Chr. Rye Andersen der modtager
  genvalg. På valg som revisorsuppleant er Jens Iversen der modtager genvalg.
 9. Eventuelt.
  Emner der tages op her kan ikke besluttes af generalforsamlingen
  Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse for turneringerne i sæson 2018/2019.
  Derefter spisning med øl/vand/vin og snaps og hvis tiden er til det også en lille hyggeturnering.
  Tilmelding (kr. 100,- betales på dagen) til spisning og hyggeturnering sker på fremlagte lister i
  spillelokalet eller til kasser Finn Sørensen på bank konto nr. 9332 3155 606 710.
  Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.
  Husk også tilmelding til sæson 2019/2020 på fremlagte lister eller til Kasserer Finn Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *