Prins Henrik Memorial

Tilmeldinger til TL. på mail:

pbak1961@gmail.com

1. Freya N.Hven, Aarhus Bridgeklub, 108276, Jeanet Normann, Ikast Bridgeklub, 46230.

2. Annette Madsen og Claus Olsen RBK

3. Helle C. Christensen og Per Bak RBK

4 Brian Bo Christensen og Carsten Calle Christensen RBK